Главная Romana

Punct de bune practici în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice pentru cei din Regiunea de Dezvoltare Nord

În mun. Bălți, LT ,,D. Cantemir” se  realizează 2 proiecte cu finanțare UE: ,,Creșterea eficienței energetice al LT ,,D. Cantemir” ce are 11 linii de investiții destinate eficiențizării energetice a clădirii și unul de suport, ,,Eficiența energetică –șansa Pămîntului”.

Recent în proiectul de support s-a creat, dotat și pus în exploatare un Punct de bune practici în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice pentru Regiunea de Dezvoltare Nord. Misiunea Punctului este de a oferi support informational doritorilor de a investi în eficiența energetică a clădirilor. Accesibil pentru vizite, vor fi clădirile liceului , eficientizate enegertetic, experiența de atragere și valorificare a investițiilor ale echipei de la LT ,,D. Cantemir”, prezentări foto , video de la activitățile întreprinse. Punctul este dotat din fonduri UE cu mobilier, calculator, proiector și ecran. În încăpere a fost realizată o reparație calitativă. În zilele obișnuite aici vor avea loc instruiri ale elevilor, punctul servind ca o clasă laborator de EE.

Primii oaspeți ai Punctului de bune practice și testarea funcționalității lui, au avut recent ocazia s-o facă participanții la Ședința de monitorizare a ,,Planului Local de Acțiuni de Eficientiare Energetică,  mun. Bălți, a. 2019-221 , clădiri publice”. Reprezentanții instituțiilor publice nominalizate în plan, reprezentanții Primăriei mun. Bălți și echipa proiectelor din liceu s-au convocat într-o ședință de lucru, pentru a face totalurile implementării PLAEE pe parcursul celor 3 ani, să preia și transmită practici, activități de succes. Din cele raportate,î cadrul ședinței, după echipa LT ,,D. Cantemir”, demnă de atenție și preluare este experiența Școlii sportive olimpica cu probe de apă, care fiind mobilizată de acea analiză oferită de experții EE, contractați de GIZ, la etapa de elaborare a PLAEE, nu a stat să aștepte vremuri mai bune, sau investiții deosebite. Administrația școlii sportive, cu ale sale puteri bugetare a reușit deja să facă investiții, nu prea mari, dar care s-au reflectat substanțial asupra  procesului de pierderi ale energiei și căldurii, oferind  beneficii financiare și confort pentru elevii și angajații școlii.

Proiectul cu finanțare UE,,Creșterea eficienței energetice al LT ,,D. Cantemir” este unul deosebit , neordinar și este un model, cum trebuie să fie și să funcționeze o clădire construită în anii 70 ai secolului trecut și reabilitată pe componenta  eficiența  energetică, conform cerințelor și standartelor UE. Aici s-a investit concomitent prin intermediul proiectului pe 11 linii.  Liceul va deveni producător de energie electrică din energia solară, avînd în dotare un sistem fotovoltaic. Astfel de proiecte sunt costisitoare și mai puțin prezente în realitatea moldovenească. Recent Fondul Național de Devoltare Regională a renunțat la finanțarea proiectelor de acest tip,  s-a aflat că și GIZ renunță. Singura cale pentru cei cointeresați, este să combine  proiectele de reabilitare ale clădirilor cu elemente de EE, sau să purceadă la intervenții consecutive, prin mai multe proiecte mici pe diverse linii de finanțare: anul acesta schimbăm tîmplăria, prin alt proiect sistemul de încălzire ect.

Pentru persoanele cointeresate să viziteze Punctul de Bune Practici EE recomandăm să aștepte finisarea proiectului ,,Creșterea eficienței energetice al LT ,,D. Cantemir”, apoi să contacteze administrația liceului, care va crea grupuri din solicitanți și va fixa și comunica data și ora vizitelor, întîlnirilor.


База строительных материалов в Бельцах


Аренда строительной техники в Бельцах


Переоборудование бусов SIDLUX в Бельцах


Строительная компания в Бельцах


Копаем колодцы в Бельцах и по Молдове


Шарики с гелием в Бельцах