Главная Romana

Noi activități în cadrul proiectului cu finanțare UE ,,Eficiența Energetică –șansa Pămîntului”

AO PP ,,Cantemir Nord”, este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul curent în  Mun. Bălți.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului de țară „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii proiectului pentru Regiunea Nord sunt AO ,,Pro Cooperare Regională” și AO ,,CAS -MED”.

Proiectul este cu o perioadă de implementere de 12 luni și se apropie de final. Punctul culminant al lui a fost organizarea și susținerea unei tabere de vară pentru elevi pe tematica Eficiența Energetică. Elevii  de astăzi sunt acei ce vor schimba viitorul, făcîndu-l mai prietenos mediului, mai implicat în rezolvarea provocărilor cu care se confruntă planeta, țara, comunitatea. Dar ei au necesitatea să fie sensibilizați, instruiți, abilitați pe acest domeniu, deoarece  generația ce îi formeză și educă  singuri   au nevoie de suport informațional și de conștientizare. Ca rezultat al procesului educațional ai acestei școli din cadrul taberei de vară, ne dorim , multe persoane implicate în activități de eficientizare energetică: locuințe, clădiri publice, localuri cu destinația antreprenoriat eficientizate energetic.  Ca impact o activitate prietenoasă mediului, cu mai puțină poluare, cu mai multe surse generatoare de energie electrică din susre inepuizabile: soare, maree, vînt…

Recent s-a finisat în cadrul proiectului activitatea ,, Monitorizarea  de către societatea civilă a Planului de Acțiuni Locale de Eficiență Energetică a mun. Bălți, a.2019- 2021 , clădiri publice”. Minuni mari nu au avut loc să fie, cu excepția LT D Cantemir, unde masiv s-a invetit în eficientizarea energetică a clădirii prin un proiect cu finanțare UE. S-a manifestat prin inițiative și activizm ,,Școală sportivă olimpica cu probe de apă”, administrația căreia a decis că, nu e timp să aștepte vremuri mai bune și cu ale sale puteri financiare a efectuat cîteva eficientiări energetice, care au influențat pozitiv costurile la întreținere,  oferind  un confort sporit angajaților și elevilor. Multe au fost imposibil de realizat din plan, ținînd cont de cîte resurse financiare a înghițit pandemia și  lipsa totală de finanțări externe.  Astea putem spune la o evaluare superficială, dar stînd de vorbă cu fiecare participant din cadrul planului, rezultatele mici, obținute, bucură prin orientarea fermă spre capitolul Eficiență Energetică.  Schimbări benefice au avut loc în cadrul instituțiilor, anume influențate de recomandările experților de EE, care au acordat asistență, în cadrul analizei indicatorilor de EE al clădirilor publice. Ne bucură faptul, că investițile din cadrul Direcția învățămînt, tineret și sport au un compartiment aparte planificat și monitorizat la capitolul ,,Eficiență energetică al clădirilor publice”. Sunt sume nu prea mari orientate spre EE. E puțin, dar este un început convingător, că și în această realitate, mai puțin supusă vectorului dezvoltării, sunt persoane, care acordă atenție progresului și mecanizmelor de protecție a mediului ambiant.


База строительных материалов в Бельцах


Аренда строительной техники в Бельцах


Переоборудование бусов SIDLUX в Бельцах


Строительная компания в Бельцах


Копаем колодцы в Бельцах и по Молдове


Шарики с гелием в Бельцах