Главная Romana

Mai multă eficiență energetică a clădirilor publice în  Mun. Bălți

Continuă realizarea proiectului cu finanțare UE  ,,Creșterea eficienții energetice al LT ,,D. Cantemir ” mun Bălți. Lucrările, executate de SRL „Sarco Engineering”, au demarat în luna ianuarie 2021 și urmează să fie finalizate până la sfârșitul acestui an. Valoarea totală a proiectului constituie 19,86 milioane de lei, dintre care 19,54 milioane de lei – acordați de UE și 132.680 de lei – contribuția Primăriei municipiului Bălți. Așa a fost planificat inițial, conform contractului de antrepriză. Dar deoarece demolările sau dovedit mult mai voluminoase, decît cele presupuse, a fost necesar ca Primăria mun. Bălți să vină cu un suport financiar  suplimentar, pentru a aduce în stare de funcționalitate încăperile liceului. Au fost făcute calculările  de necesități și în urma modificărilor la buget sau alocat adăugător circa 1 500 000 lei. Din acești bani urmeză să fie definitivate spațiile după  11 linii de intervenții de eficiență energetică a clădirii. Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți  beneficiază de măsuri precum reabilitarea acoperișului, izolarea pereților clădirii, înlocuirea geamurilor, reabilitarea sistemului de încălzire, asigurarea cu apă caldă și rece la robinete, sistem fotovoltaic de producere a electricității din energiea solară, renovarea facilităților sanitare în interiorul instituției, crearea condițiilor pentru persoanele cu necesități speciale ect.  Toți banii europeni vor fi cheltuiți doar în măsuri de eficiență energetică, pe cînd suportul alocat de APL Bălți va fi investit în reabilitarea spațiilor deteriorate, tencuirea și vopsirea suprafeților. Astfel elevii și angajații  vor beneficia de  confort și comodități în spațiile renovate. Menționăm că clădirile liceului sunt din anii 1962  și nu au fost efectuate pînă în prezent  reparații capitale, doar cosmetice. În rezultatul implementării proiectului, consumul anual normat de energie în instituția de învățământ se va reduce, potrivit estimărilor, cu 547 MWh, iar emisiile anuale normate de CO2 – cu 125 tone. Ca urmare a măsurilor de eficiență energetică, circa 900 de elevi și 80 de profesori și personal auxiliar vor beneficia de condiții de educație îmbunătățite și de un mediu de studiu confortabil. Eficiența energetică al clădirilor este un instrument de protecție al mediului ambiant prin reducerea consumului de energie și de stopare al schimbărilor climatice.

Proiectul „Creșterea  eficienței energetice a Liceului Teoretic ,,Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ADR Nord și proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL). Proiectul MSPL este finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Proiectul este unic în felul său de acest tip și va fi recomandat ca model de bune practici în eficientizarea energetică a clădirilor publice. Pentru  acces al persoanelor interesate la informare și conștientizare de practici de EE al clădirilor, cel de-al 2 proiect de suport din cadrul liceului : ,,Eficiența energetică- șansa Pămîntului”, realizat de AO PP ,,Cantemir Nord”, a creat și dotat informațional un Punct de Bune Practici, domeniul EE a clădirilor publice.

AO PP ,,Cantemir Nord”, este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul curent în  Mun. Bălți.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului de țară „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii proiectului pentru Regiunea Nord sunt AO ,,Pro Cooperare Regională” și AO ,,CAS -MED”.