Главная Romana

AO PP ,,Cantemir Nord” realizează proiect ,,Punct de Bune Practici în domeniul EE a clădirilor publice”

Eficiența energetică este un instrument de stopare al schimbărilor climatice de pe globul pămîntesc.

Planul Local de Acțiuni în domenuiiul Eficienței Energetice (PLAEE), clădiri publice mun. Bălți, a.  2019-2021, aprobat spre realizare prin decizia 16/51 din 27.12.2018 de către Membrii Consiliului Municipal Bălți, este elaborat în baza unor documente strategice importante de nivel national:

  1. Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030;
  2. Programul Național pentru eficiență energetică 2011-2020;
  3. Planul Național de acțiune în domeniul energiei regenerabile pentru anii 2013-2020;

Printre prioritățile și angajamente pentru o dezvoltare sustenabilă a municipiului Bălți, sunt cerințele generale de dezvoltare durabilă, aferente domeniului eficienței energetice și energiei regenerabile, ce se referă la:

  • utilizarea rațională a resurselor energetice și energiei;
  • substituirea combustibililor fosili cu resurse regenerabile;
  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Republica Moldova și-a asumat angajamente internaționale în acest domeniu. În acest context mun. Bălți declară necesară atingerea următoarelor ținte în sectorul clădiri publice: de reducere a consumului final de energie — anual cu 1%,

Totodată ca acțiuni de informare sunt susținute, efectuate următoarele activități:

  1. Sesiuni de instruire dedicate funcționarilor din primărie, consumatorilor finali: cu privire la măsuri de eficiență energetică posibile și la modul lor de implementare.
  2. Campanii de informare în școli, licee cu exemple de bună practică. Va crește astfel gradul de conștientizare cu privire la aceste aspecte și va fi stimulat un comportament care favorizează reducerea consumurilor de energie.
  3. Organizarea de servicii sau/ și a unui punct de informare cu privire la eficiența energetică.

Proiectul cu finanțare UE  ,,Eficiența energetică- șansa Pămîntului” implementat  de către AO PP ,,Cantemir Nord” are ca misiune și realizează în mun. Bălți unele din aceste activități.  Din sursele UE, echipa  proiectului, în incinta LT ,,D. Cantemir”, muncește  la crearea și dotarea  unui ,,Punct de Bune Practici în domeniul EE a clădirilor publice”. Însăși clădirea liceului, ce trece în prezent prin renovări masive pe 11 linii de eficientizare energetică, va deveni un  model, bun pentru sdudiu, pentru cei cointeresați. Videoteca Punctului, creată din prezentări, materiale, fotografii, agende, procese verbale ale tuturor activităților, vor deveni accesibile pentru publicul larg, pentru o oferi oportunitatea parcurgerii unei căi mai ușoare, decît cea trecută de primele proiecte de acest gen. În timp ce echipa de proiect fac ultimele procurări, amenajări pentru dotarea și reparația spațiilor, destinate punctului informațional, o echipă de experți  muncesc la sistematizarea și depozitarea prezentărilor, materialelor, arhivelor, fotografiilor proiectului. După lansarea obicială a activității Punctului de bune practici în domeniul EE, vor fi prestate servicii informaționale managerilor de instituții publice, asociațiilor obștești, funcționarilor publici, elevilor, stidenților și altor persoane cointeresate.

Интересная новость? Читайте нас в Telegram

Подпишитесь на канал

Читайте также:


Warning: Use of undefined constant ASC - assumed 'ASC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/u1034578/data/www/beltsymd.ru/wp-content/themes/beltsymd/single.php on line 138

Комментарии


База строительных материалов в Бельцах


Аренда строительной техники в Бельцах


Переоборудование бусов SIDLUX в Бельцах


Строительная компания в Бельцах


Копаем колодцы в Бельцах и по Молдове


Шарики с гелием в Бельцах