Главная Romana

Proiectul ,,Creșterea Eficienței Energetice a LT ,,Dimitrie Cantemir ” mun. Bălți

În cadrul proiectului circa 840 de elevi și 87 de angajați vor beneficia de condiții mai bune pentru educație. APL mun. Bălți și RDNord se va alege cu un proiect model cum se eficientizeză energetic o clădire publică.

Proiectul ,,Creșterea Eficienței Energetice a LT ,,Dimitrie Cantemir ” mun. Bălți se realizează în cadrul unui proiect de țară ,,Modernizarea serviciilor publice din R. Moldova” , cu finanțare din UE, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)( www.serviciilocale.md).

În cadrul proiectului circa 840 de elevi și 87 de angajați vor beneficia de condiții mai bune pentru educație. APL mun. Bălți și RDNord se va alege cu un proiect model cum se eficientizeză energetic o clădire publică. Instituția LT ,,Dimitrie Cantemir” este amplasată  în 3 blocuri ,  care nu au beneficiat de reparații capitale din timpul când au  fost construite  blocurile ( a. 1962).

Fiind o instituție cu tradiții și merite deosebite în sistemul educațional al municipiului Bălți, clădirea se confrunta cu mai multe probleme: exterior cu grad înalt de deteriorare; sistem de ventilare nefuncționabil; sistem de iluminare învechit, care mereu solicita intervenții; ferestre care din cauza gradului de putrefacție, emanau pericol pentru sănătatea elevilor și angajaților. Anume tumultul acesta de probleme a motivat echipa liceului să aplice la concursul anunțat de proiectul ,,Modernizarea serviciilor publice din R. Moldova” în anul  2013 .

A urmat selectarea liceului ca beneficiar de grand și o perioadă de pregătire pentru implementare,  timp în care a fost elaborat Auditul energetic al clădirii, au fost elaborate  de experții GIZ planificarea strategiei  de intervenție și etapele de realizare. Contractul de finanțare al grantului a fost semnat cu primăria mun. Bălți  în luna ianuarie 2018. Proiectul se realizează  cu  contribuție  din partea APL mun. Bălți. Au fost unele condiții cum ar fi: achitarea salariului managerului de proiect, formarea și asigurarea funcționalității Comitetului Local al Cetățenilor, lucru absolut nou și necunoscut pentru realitatea din R. Moldova. Anume din aceste considerente activitatea CLC a beneficiat de suportul unui alt proiect pilot finanțat de UE “Implicarea organizațiilor societății civile în furnizarea serviciilor publice locale în regiunea de dezvoltare Nord în cadrul proiectului ,,Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”,  prin intermediul căruia  experții  societății civile  asistau echipa în cadrul activităților și a formării  de capacități.      Până în luna martie 2018,  în cadrul liceului a fost creat un instrument de suport și asigurare a transparenței proiectului  — Comitetul Local al Cetățenilor, care fiind creat din părinți și pedagogi  poartă denumirea de CPP (Comitetul Părinților și Pedagogilor) . Conform regulamentului primit la adunarea de constituire, membrii CPP au devenit reprezentanții legali ai beneficiarilor de grant, elevi și angajați și sunt prezenți  în toate activitățile proiectului, se implică la toate etapele de luare a deciziilor, ei asigură  transparența  activităților și distribuirea informației. Membrii CPP au contribuit, în colaborare cu APL mun. Bălți și consultantul GIZ în cadrul ADRNord, Vlad Ghițu, cu suportul a 3 experți din domeniul eficiență energetică contractați de GIZ, la elaborarea, audierea publică și aprobarea Planului Local de Acțiuni în Eficiența Energetică a clădirilor  publice, mun. Bălți ( 2019- 2021). Paralel membrii instruiți ai CPP asistau și  monitorizau achizițiile publice demarcate de ADRNord.

După selectarea agentului economic pentru elaborarea proiectului etnic, la fiecare ședință de lucru cu el,  au fost prezenți și membrii CPP. Au fost făcute mai multe inițiative și proiectul tehnic a devenit mai atractiv, mai adaptat necesităților beneficiarilor, lucru benefic, dar care a fost destul de consumator de timp și anevoios. Proiectul a fost posibil și datorită participării,  implicării reprezentanților unor servicii disconcentrate: Serviciul de Sănătate Publică, Situații Exepționale,  Red Nord,  Apă Canal, reprezentanți ai APL mun. Bălți

În prezent proiectul este la etapa de efectuare a lucrărilor de șantier.  Prima  tentativă de achiziții publice pentru contractarea  serviciilor de lucrări a eșuat. În cadrul achizițiilor publice repetate au fost recepționate 3 oferte. Una din ele a fost câștigătoare.

Mai multe informații despre proiect puteți afla accesând: https://dcantemir.md/proiectul-de-sporire-a-eficientei-energetice


База строительных материалов в Бельцах


Аренда строительной техники в Бельцах


Переоборудование бусов SIDLUX в Бельцах


Строительная компания в Бельцах


Копаем колодцы в Бельцах и по Молдове


Шарики с гелием в Бельцах