Главная Romana

Lansarea proiectului ,,Eficiența Energetică — șansa Pămîntului”

Proiectul ,,Eficiența Energetică — șansa Pămîntului” implementat în mun. Bălți de către AO PP ,,Cantemir Nord”. AO este  beneficiara Programului de granturi locale ale Uniunii Europene.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

Necesitatea elaborării acestui proiect constă în faptul că:

  • Cetățenii mun. Bălți și ai RD Nord să se convingă de importanța aplicării eficienții energetice pentru stoparea schimbărilor climatice și protecția mediului ;
  • Cetățenii să se implice activ în evaluarea și monitorizarea proiecului de creare a serviciilor publice educaționale de calitate în cadrul proiectului ,,Creșterea EE a LT ,,D. Cantemir”, consolidând capacitatea APL mun. Bălți de a preveni și combate corupția;
  • Membrii AO, APL, cetățenii să cunoască și să aplice conceptul devoltării durabile, principiul bunei guvernări.

În cadrul proiectului ,,Eficiența Energetică — șansa Pămîntului” cetățenii din municipiul Bălți  vor beneficia  de  o Campanie de conștientizare și sensibilizare pentru cunoașterea și aplicarea principiului de eficiență energetică în gospodărie, la locul de muncă, în localitate. În cadrul campaniei cetățenii vor beneficia de calendare informaționale.

Campania va continua cu publicarea în presă a articolelor, emisiune televizată și plasarea informațiilor pe internet.

Crearea ,,Punctului de bune practici în domeniul EE” va fi util pentru managerii de instituții din Regiunea de Dezvoltare Nord, care se vor interesa de pașii parcurși de L. T. ,,Dimitrie Cantemir” și experiența acumulată în cadrul proiectului cu finanțare UE ,,Creșterea EE a L T ,,Dimitrie Cantemir” mun. Bălți.

Elevii din liceul nominalizat vor avea ocazia să participe la o tabără de vară cu tematica: ,,Devoltarea durabilă, eficiența energetică și protecția mediului”, activitate, care planifică 3 zile de instruire cu distracții și sport și 2 zile de concursuri, victorine, lucrări  practice în baza celor învățate.

Participând la acest proiect membrii Comitetului Părinților și Pedagogilor  vor continua procesul de monitorizare, asigurarea transparenței etapelor de implementare  a proiectului cu finanțare UE ,,Creșterea EE a L T ,,Dimitrie Cantemir” mun. Bălți. Comitetului Părinților și Pedagogilor  sunt reprezentanții  beneficiarilor de grant: elevii și angajații liceului. Ei se informeză și participă la luarea deciziilor, monitorizează achizițiile publice, procesul de elaborare al proiectului tehnic și supraveghează calitatea lucrărilor de șantier.

În cadrul proiectului  capacitățile și abilitățile membrilor AO PP ,,Cantemir Nord” vor fi consolidate prin dotarea oficiului cu tehnică de birou și participarea la seminare , ateliere de lucru, sesiuni de instruire  și  formare de capacități.

Echipa de proiect s-a format și consolidat în realizarea de acțivități de interes publicpe parcursul câtorva ani, când liceul confruntându-se cu insuficiența de finanțare pentru mai multe provocări, s-a implicat în procesul de atragere a investițiilor extrabugetare prin scrierea de proiecte. Calea s-a dovedit a fi lungă și  anevoiasă, deoarece proiectul este unul nu doar de reparații și dotări, dar și de schimbare a  mentalității, instruirii, abilității.  Planificări, agende, ședințe, rapoarte au fost multe, dar fiecare din ele a contribuit la ascensiunea echipei pe o nouă treaptă mai superioară de formare a capacităților. Am dori să transmitem și altor persoane perseverența  și răbdarea noastră.

Avem o atitudine de respect și mulțumire pentru reprezentanții  donatorilor, a echipai GIZ Moldova din cadrul proiectului ,, Modernizarea serviciilor publice locale în R. Moldova”, dar și echipa Procore și CasMed, care ne sunt alături.


База строительных материалов в Бельцах


Аренда строительной техники в Бельцах


Переоборудование бусов SIDLUX в Бельцах


Строительная компания в Бельцах


Копаем колодцы в Бельцах и по Молдове


Шарики с гелием в Бельцах